Прогнозната рамка на бюджета на Община Кюстендил е близо 61 млн. лв. 

Прогнозната рамка на бюджета на Община Кюстендил е близо 61 млн. лв. 

Прогнозната рамка на бюджета за 2021 на Община Кюстендил доближава 61 милиона лева - 60 590 000 лв., което е с около 11 милиона лева повече от предходната година, съобщиха от Общината.

Прогнозният ръст на постъпленията от данъчни приходи е с 440 хил. лв. в сравнение с началния план за 2020 година, като това увеличение, при непроменени размери на ставките на местните данъци от 2008 г. до момента, се дължи на предприетите сериозни мерки от страна на общинска администрация за повишаване на събираемостта на местните данъци.

За пръв път в рамките на общия проект за бюджет на общината е разработен и проект за бюджет на разходите по кметства и кметски наместничества, съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общият размер на средствата по проекта за бюджет на кметствата и кметските наместничества е 3 651 000 лв.

Общественото обсъждане на бюджета на Общината е насрочено за 8 февруари, от 17:00 часа. Във връзка с въведените ограничителни мерки и с цел включването на оптимално много желаещи в публичното обсъждане, то ще се проведе едновременно и чрез видеоконферентна връзка в платформата ZOOM.

Източник: https://dariknews.bg

du1.jpg