Язовирите "Студена", "Асеновец", "Ястребино" и "Дяково" - с обеми под 50%

Язовирите "Студена", "Асеновец", "Ястребино" и "Дяково" - с обеми под 50%

Четири язовира, които се използват за питейно битово водоснабдяване, са със запълване под 50%. Това са "Студена", "Асеновец", "Ястребино" и "Дяково", става ясно от съобщение на екоминистерството.

От ведомството уточняват, че е утвърден месечният график за ползване на водите на комплексните и значими язовири за април, като уточняват, че МОСВ управлява водите на 52 язовира, като ежедневно следи състоянието им.

За язовир "Студена" /с процент на запълване от 34,85 процента/ са предприети действия за максимално ограничаване на водовземането, като се подават води единствено за питейно-битово водоснабдяване. Заявката на ВиК - Перник е удовлетворена, като е разрешено използването на 0,300 млн. м3 от язовира, с допълване на 0,780 млн. м3 от водосбора на яз. "Белмекен".

За язовир "Асеновец" /с процент на запълване от 32,44 процента/ разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани на 0,500 млн. м3.

За язовир "Дяково" /с процент на запълване 44,86 на сто/ е ограничено водоподаването за други цели освен за питейно-битовото водоснабдяване, както е редуцирано и това количество, посочват от МОСВ.

Обемът на язовир "Ястребино" /с процент на запълване 31,41 на сто/ гарантира осигуряването на питейно-битовото водоснабдяване и не е необходимо редуциране на заявката на ВиК дружеството.

За язовирите "Калин" и "Карагьол" /с процент на запълване 25,66 процента/ с месечния график за април са разрешени води за освобождаване на обем, с цел поемане на очакван приток. Дружество "Кюстендилска вода" ЕООД е уведомено, че до подаване на заявление за издаване на разрешително за водовземане в МОСВ, няма да бъде включвано в графика и следва да ползва алтернативни водоизточници.

Язовир "Тича" e с процент на запълване 52,30 на сто, и се ползва за питейно-битово водоснабдяване на градовете Търговище, Шумен и Велики Преслав. Постъпващият в язовира приток е значително по-малък от разхода и заявките на ВиК-Шумен и ВиК-Търговище са намалени. Екологичното водно количество е редуцирано за 95 процента обезпеченост на притока и не са разрешени заявените води за напояване.

Месечният график може да бъде изменян на по-кратки интервали, включително и да бъдат налагани допълнителни ограничителни мерки и други условия.

Към момента няма язовири в режим на провеждане на високи води и в тази връзка не се налага допълнително наблюдение, с по-голяма честота, добавят от МОСВ.

Източник: www.dariknews.bg

du1.jpg