Регионалната ВиК асоциация да е допустим бенефициент за финансиране предлагат общински съветници от Кюстендил

Регионалната ВиК асоциация да е допустим бенефициент за финансиране предлагат общински съветници от Кюстендил

Да се предвиди и заложи възможност за допустим бенефициент асоциация на неконсолидирана територия, в рамките на която само една община не участва в регионалната асоциация, предлагат групата общински съветници на

ПП „Партия на зелените“ – Гражданска листа в Общински съвет Кюстендил .
Предложението е   във връзка със стартиралата процедура за подготовката на Оперативна програма околна среда за периода 2021 – 2027 г.

„По този начин ще се даде шанс на регионални ВиК асоциации, които не са били допустими през настоящия програмен период да участват и да имат възможност за получаване на европейско и държавно финансиране за подмяна на остаряла и амортизирана ВиК мрежа, за изграждане на пречиствателни станции и други.

Към момента нашата област е около 120000 души и само една общинна с население от 6660 души не желае да се консолидира във регионалната ВиК асоциация, което прави 5,6% от населението на областта. 

С оглед на прогнозите за засушаване през следващите години и с цел предотвратяване на бъдещи водни кризи на територията на Община Кюстендил, както и в другите общини членуващи в регионалната ВиК асоциация, настояваме нашето предложението ни да бъде взето предвид и заложено в Оперативна програма околна среда за периода 2021 – 2027г.“, се казва в предложението на общинските съветници от ПП „Партия на зелените“ – Гражданска листа.

Източник: https://dariknews.bg

du1.jpg