Проверява се готовността за реакция при горски пожари в област Кюстендил

Проверява се готовността за реакция при горски пожари в област Кюстендил

Извършват се проверки за готовността за реакция при горски пожари в област Кюстендил. Близо два пъти и половина е намалял броят на пожарите и засегнатите територии в сравнение с периода на миналата година.

От началото на годината в териториалните поделения на предприятието, разположени на територията на област Кюстендил, са възникнали шест горски пожара, при които са засегнати 262 дка горска територия. За същия период на миналата година са възникнали 14 горски пожара, при които са засегнати 520 дка горски територии., съобщи Василий Маринковски, началник на отдел „Опазване, превенция и защита на държавните горски територии” в Югозападното държавно предприятие.
„Всяка година териториалните поделения изготвят годишни планове за борба с горските пожари. Те включват разполагане на противопожарни депа, събиране на декларации от физически и юридически лица, имащи досег с горите. Актуализират се горските карти, местата за хеликоптерни площадки, за водовземане, пътищата за противопожарната техника”, каза Маринковски.

Той допълни, че в момента се извършват насрещни проверки относно самата готовност. Констатацията е, че по-голяма част от предписанията са изпълнени. Дооборудвани са противопожарните депа, в напреднал етап е направата на бариерни прегради и минерализовани ивици. На територията на Кюстендилска област предприятието разполага с три високопроходими противопожарни автомобила, които са с много висока ефективност.

du1.jpg