Общински съветници от Кюстендил искат мобилна лаборатория за измерване качеството на въздуха

Мобилна лаборатория за измерване качеството на въздуха в Кюстандил

Общинският съветник инж. Огнян Атанасов и общинските съветници от ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ - ГРАЖДАНСКА ЛИСТА искат от Изпълнителна агенция по околна среда да осигури мобилна лаборатория за измерване качеството на атмосферния въздух, която да направи замервания на място в град Кюстендил по няколко компонента във възможно най-кратки срокове. Необходимостта от осигуряване на мобилна лаборатория към момента е наложителна по следните причини според тях:

"Тази година изтича Програмата за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Кюстендил 2016-2020г. и се налага изготвяне на нова програма, като за целта са ни необходими официални измервания, за да може да се разработи възможно най-точно новата програма.

Община Кюстендил се намира в котловина, което е и една от причините за образуването на мъгли, а качеството на атмосферния въздух е тясно свързано и с режима на мъглите.

Към момента най-близко разположените до град Кюстендил станции за измерване качеството на атмосферния въздух (КАВ) се намират в Перник и мобилна лаборатория в град Дупница", се казва в  искането на общинските съветници от Кюстендил.

Източник: https://dariknews.bg

du1.jpg