Община Кюстендил е привлякла нов инвеститор

Община Кюстендил е привлякла нов инвеститор

Паунов посочи, че е проведен открит търг с явно наддаване за сградата на бръснаро-фризьорския салон при „Чифте баня”.

Съгласно решение на Общинския съвет началната тръжна цена е била 129 000 лева. Закупени са седем документи за участие в търга, на него са се явили петима души. Има спечелен участник с цена 251 550 лева. До момента е внесен депозитът, очаква се до месец или месец и половина да се внесе и останалата част от сумата.

Стъпката за наддаване е била 6 450 лв. Наддаването е било в 19 стъпки. Спечелилият търга няма право да променя предназначението на сградата. Може да се ползва като комплекс за здраве, за красота, за обществено обслужване. „Сградата не може да бъде достроявана, надстроявана. Самата сграда е в резерват. Разгърнатата застроена площ е 270 кв. м, а 180 кв. м е самата сграда. Факт е, че има частен инвеститор и се надяваме да реализира своите полезни намерения за Кюстендил”, каза Петър Паунов.

Източник: http://www.focus-news.net

du1.jpg