Общественият посредник в Кюстендил възобновява приемните дни

Общественият посредник в Кюстендил възобновява приемните дни

Общественият посредник за територията на община Кюстендил Васил Иванов възобновява приемните дни. Това се случва след пауза от няколко месеца, свързана с епидемията от COVID-19. От тази седмица всеки жител на общината ще има възможност лично да посети приемната на местния омбудсман и да подаде жалба срещу конкретни действия или бездействия от страна на органите на местната власт, организации или учреждения. Институцията на обществения посредник в Кюстендил беше въведена преди четири години, когато Общинският съвет в града прие правилник за дейността и проведе процедура по избора. От тогава до днес десетки са жалбите и сигналите, които жителите на града и малките населени места подават към обществения посредник, а в същото време търсят подкрепа и помощ при разрешаването на конкретни проблеми. Поради въведените противоепидемични мерки обаче през изминалите месеци създадената приемна беше затворена, но от днес тя отново започва да функционира.
„Не, че досега съм спирал да работя, но до момента сигналите и жалбите ги получавах по телефона или онлайн”, каза Васил Иванов. Приемната ще работи понеделник, сряда и петък от 10.00 до 12.00 часа. Хората трябва да спазват въведените санитарни и противоепидемични изисквания.
Източник: Агенция „Фокус”

du1.jpg