Над една пета от жилищата в област Кюстендил имат висока степен на благоустроеност

Над една пета от жилищата в област Кюстендил имат висока степен на благоустроеност

Над една пета от жилищата в област Кюстендил - 17 581 имат висока степен на благоустроеност. Освен електричество, водопровод и канализация, тези жилища имат изградена инсталация за отопление.
Само 0,3 процента от жилищата в областта нямат електричество, водопровод и канализация, а 79 на сто от неблагоустроените жилища са в селата. Това сочат данните на статистиката.
Най-висока безработица за последните месеци в Кюстендил е регистрирана през май
Жилищният фонд в област Кюстендил се състои от 58 284 сгради, с 86 926 жилища. В градовете са 53 процента от всички жилища, а в селата - 47 на сто. Стоманобетонните и панелните сгради са 1330 с 12 593 жилища в тях, тухлените - 48 977 с 66 281 жилища, а 8052 жилища се намират в 7977 сгради с друга конструкция.
Преобладаващата част от жилищата в региона са с две и три стаи, а едностайните са 7,3 процента. Домовете в област Кюстендил се обитават средно от 1,3 души. Най-висок среден брой обитатели на едно жилище има в общините Сапарева баня - 1,7 процента, и Дупница - 1,6 процента, а най-нисък - в общините Трекляно и Невестино, съответно по 0,4 процента.
Общата полезна площ на жилищата в областта е 6290 хил. кв. м.
Източник: https://dariknews.bg
 

du1.jpg