Извършени са поредица от дейности относно картотеката за настаняване в общински жилища в Кюстендил

Извършени са поредица от дейности относно картотеката за настаняване в общински жилища в Кюстендил

Извършени са поредица от дейности относно картотеката за настаняване в общински жилища. По думите на Васил Велинов, началник на отдел „Жилищна политика” към Община Кюстендил до края на 2019 година е имало действаща картотека на граждани, които са кандидати за общински жилища. 

„Тя беше в сила до края на 2019 година. При нея картината беше следната – различни семейства и домакинства. 49 бяха едночленните семейства и домакинства, 33 двучленните, 20 тричленни семейства и домакинства, както и 4 четиричленни. Имахме и две многочленни семейства и домакинства. Общо 108 семейства и домакинства бяха в тази действаща картотека”, каза Велинов.

Според него е важно да се посочи, че на тази картотека е извършена актуализация, съобразно Закона и наредбата. Това е било към 31 октомври 2019 година. „Писмено уведомихме всички картотекирани за необходимия комплект от документи които трябваше да предоставят да подадат. Това са едно заявление и една декларация. Уведомихме ги и за срока – 31 октомври 2019 година, за което имаме и съответните обратни разписки. Създадената със заповед на кмета комисия е разгледала подадените документи. Комисията взе решение, от картотеката отпаднаха 34 семейства и домакинства”, каза Велинов. 

Другата причина е тази, че някои от тях вече имат нови обстоятелства и притежават недвижима собственост, а това е проблем по действащата наредба и следва да отпаднат от картотеката. Третата причина за отпадане е задължения на съответните лица към Община Кюстендил. „През течение на 2019 година ние ежедневно в своята работа имахме новокартотекиране. Общо 20 семейства и домакинства в отделните групи. Беше изготвен първоначален проект на картотека за 2020 година”, каза Васил Велинов.

Източник: http://www.focus-news.net

du1.jpg