Данъчната кампания в община Дупница започва на 5 февруари

Данъчната кампания в община Дупница започва на 5 февруари

Данъчната кампания в община Дупница по събиране на местните данъци и такси за 2020 г. ще започне на 5 февруари. Плащанията ще се извършват в брой на касите на отдел “Местни данъци и такси”, като за целта ще работят три каси.

Освен плащанията в брой, могат да се извършват плащания по банков път, чрез касите на “Български пощи” ЕАД, някои банки, както и във всички всички каси на Изипей и И Пей.
Всички данъчно-задължени лица могат да платят своите задължения с 5 % отстъпка, ако платят пълния размер в срок до 30 април.

По закон, дължимият налог за - недвижим имот, върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи на вноски - първа до 30 юни и втора до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие. Плащането на патентния данък е в сроковете, които и до сега се прилагаха: до 31 януари - първо тримесечие, 30 април - второ тримесечие, 31 юли - трето тримесечие и 31 октомври - четвърто тримесечие. Туристическият данък се внася от обектите до 15 число на следващ месеца, през които са предоставени нощувките. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение.

Тази година всички данъчно задължени лица ще получат годишни съобщения за размера на дължимите от тях местни данъци и такси за 2020 г. В своите съобщения лицата ще могат да видят освен текущи задължения за 2020 г., и просрочени задължения за всички видове данъци. Съобщенията ще бъдат разпространени от „Български пощи“ЕАД.
  
За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2020 г. може да се обърнете към Отдел „Местни данъци и такси“ на място или на телефони 0701/ 59293, 0701/ 59284, 0701/ 59212, 0701/ 59271 както и на GSM 0879 523 500 и 0879 523 501, информират от общинска администрация.

Източник: https://dariknews.bg

du1.jpg