С 1,6 млн. лв. превръщат младежкия дом на Дупница в исторически музей

С 1,6 млн. лв. превръщат младежкия дом на Дупница в исторически музей

Младежкият дом е изграден в края на 70-те години и е уникален със своята висяща конструкция. Той е един от най-атрактивните проекти на архитект Милчо Сапунджиев, родом от Дупница. Негово дело е и сградата на общината. В момента Историческият музей се помещава само в една част от сградата, напълно недостатъчна за нуждите му. В ремонтираната сграда ще бъдат изложени експонатите от археологическите разкопки в местността Кулата, както и тези, които представят развитието на града през различните епохи. Музеят разполага със 7480 експоната, като едни от най-значимите са колекция от енклопиони и предмети със знака на кръста, традиционни костюми и предмети на бита, оригинални архивни документи и др.С преустройството ще се въведат и мерки за енергийна ефективност.

„Към настоящия момент в града няма постоянно действаща експозиция – нито художествена, нито историческа. Налице е и недостиг по отношение на експозиционната площ, предназначена и подходяща за организиране на временни и гостуващи изложби. Необходимостта от съвременна, модерна, отговаряща на все по-големите естетически търсения от посетителя експозиция и експозиционна среда, е осезателна и крайно необходима за града“, се сочи в документацията.

Предвидено е също да се обособи търговска площ – магазин за сувенири и кафе „Музейно” като място за отдих, за културни дискусии и развитие на идеи и нови инициативи в сферата на културния живот. Планира се ремонт на съществуващата ритуална зала, а и да се обособи детски образователен център.

Съществуващата сграда на бившия младежки дом е с архитектура като една от малкото в страната, изграждани чрез т.нар. вантова (висяща) конструкция. Тя на четири етажа, със 7 самостоятелни обекта и обща застроена площ 1055 кв. метра. Финансирането на този етап не е осигурено, както се посочва в обявлението, но то ще е комбинирано – от ОП „Региони в растеж“ и финансови инструменти по приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Проектът е част от интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Дупница.

Източник: https://www.actualno.com

du1.jpg