В Кюстендил започва проект за намаляване на битовите отпадъци

В Кюстендил започва проект за намаляване на битовите отпадъци

Първа копка по проект за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, беше направена в с. Радловци, община Кюстендил.

На официалната церемония беше дадено началото на строително - монтажните дейности по изграждане на екологичната инфраструктура за Регионалното сдружение за управление на отпадъците "Рила Еко", съобщава БТА.

Проектът е финансиран по ОП "Околна среда" и съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци.

Бенефициент по проекта е община Кюстендил, а партньори са общините Невестино и Трекляно. Проектът е с общата стойност 9 748 590,60 лв.

Трите общини по проекта имат проблеми с депонаринето на отпадъците си. Кюстендил и Трекляно сега транспортират боклука си до депото в Перник, а Невестино - до Самоков, което оскъпява сметосъбирането. 

du1.jpg