17 точки в дневния ред на заседанието на Общински съвет-Кюстендил

du1.jpg